Градска оптична свързаност

Услуги

MAN

MAN е оптична мрежа за пренос на данни, която работи по Ethernet протокол.
Състои се от две основни части - опорна мрежа и клиентски интерфейс. Опорната мрежа представлява набор от точки за достъп, в които има поставени комутатори, свързани помежду си с високоскоростни връзки. Клиентският интерфейс представлява оптичен кабел, който свързва клиента с най-близката точка за достъп до MAN мрежата.
За да се осъществи връзката между клиента и мрежата на Cooolbox, в опорната мрежа се конфигурира виртуална локална връзка (VLAN). Достъпността на услугата е 99,995%.

Услугата е предназначена за оператори, които държат на високоскоростна и сигурна връзка с гарантирано качество.

Dark Fiber

Тъмното влакно представлява пасивен оптичен транспорт между две точки, без наличие на активно оборудване. Клиентът получава директно оптично влакно от оптичната инфраструктура на оператора, след което го свързва със собствено оборудване.

Ползването на собствени устройства в двата края на тъмното влакно дава възможност на клиентите сами да определят капацитета на оборудването, трафика между двете точки, типа интерфейс и т.н.

Услугата е предназначена за оператори, които имат отдалечен офис или искат да релокират отдалечено оборудване.
За допълнителна информация относно параметрите на услугите, свържете се с нас на 0800 45 845, или ни пишете тук ›››

Покритие

Клиенти, които ни се довериха