ТВ пакети

  • каналът има функция за времеви контрол
  • HDвисоко качество на картината
  • SDстандартно качество на картината
  • *В зависимост от абонаментния пакет Потребителят приема канала в SD или HD качество