Социална програма

Отстъпка за лица с намалена трудоспособност

Всеки клиент на домашна услуга от портфолиото на Cooolbox, който предостави копие от актуален (в срок на инвалидност) валиден документ, удостоверяващ посочените обстоятелства и издаден от компетентен орган (ТЕЛК) за над 71% (седемдесет и един процента) намалена трудоспособност, ползва 30% отстъпка от една заявена услуга.

Кой може да се възползва

Всеки клиент на домашна услуга от портфолиото на cooolbox, който притежава актуално (в срок на инвалидност) валидно удостоверение, издадено от компетентен орган (ТЕЛК) за над 71% (седемдесет и един процента) намалена трудоспособност и предостави копие от документа в Coool център или на техническо лице по време на инсталация на услугата, може да се възползва от отстъпката за намалена трудоспособност.

Какво получава

Отстъпката в размер на 30% се начислява върху размера на месечната такса на една основна домашна услуга от портфолиото на Cooolbox.

Условия

Cooolbox предоставя услуги с отстъпка на лица с над 71% (седемдесет и един процента) намалена трудоспособност, след представяне от страна на тези потребители на актуален (в срок на инвалидност) валиден документ, удостоверяващ посочените обстоятелства и издаден от компетентен орган (ТЕЛК). Отстъпката в размер на 30% се начислява върху размера на месечната абонаментна такса на една основна домашна услуга от портфолиото на Cooolbox. Начислението се отразява във фактурата за месеца, последващ този, през който е предоставено копие от документа на служител в Coool център. Когато копие от удостоверението се предаде при инсталация на нова услуга, отстъпката се начислява в първата издадена фактура. Допълнителните услуги се заплащат в пълен размер и върху тях не се начислява отстъпка за намалена трудоспособност.‹‹‹ Назад към всички отстъпки