Програма за лоялност

Покани приятел

Всеки клиент на домашна услуга от портфолиото на Cooolbox може да покани свой приятел, познат, роднина, съсед или друг да се включи в мрежата на Cooolbox. И канещият, и поканеният, получават еднократна отстъпка от месечната абонаментна такса в размер на 15 лв. Всеки може да бъде поканен само от един настоящ клиент, но може да бъде канещ на неограничен брой нови клиенти.

Прочети още ›››Социална програма

Отстъпка за лица с намалена трудоспособност

Всеки клиент на домашна услуга от портфолиото на Cooolbox, който предостави копие от актуален (в срок на инвалидност) валиден документ, удостоверяващ посочените обстоятелства и издаден от компетентен орган (ТЕЛК) за над 71% (седемдесет и един процента) намалена трудоспособност, ползва 30% отстъпка от една заявена услуга.


Прочети още ›››