Общи условия


Общи условия на договора с крайните потребители на "Кулбокс" АД - физически лица


Преглед ›››
Общи условия на договора с крайните потребители на "Кулбокс" АД - юридически лица


Преглед ›››


 

Общи условия за ползване на клиентски портал My Cooolbox

Преглед ›››

 

 

Правила и мерки за гарантиране на отворен достъп до Интернет

Преглед ›››

 

 

Общи условия при сключване на договори за предоставяне на достъп до и/или съвместно ползване на физическата инфраструктура на “Кулбокс” АД, включително и до нейни елементи и съоръжения за разполагане

Преглед ›››

Архив

Общи условия на договора с крайните потребители на "Кулбокс" АД - физически лица в сила до 08.02.2018 г. ›››

Общи условия на договора с крайните потребители на "Кулбокс" АД в сила до 12.09.2016 г. ›››Стари тарифни планове:

DUO Standard ›››

DUO Premium ›››

TRIO Standard ›››

TRIO Premium ›››

Office Standard ›››

Office Wi-Fi ›››

Office Free ›››

Cooolbox Office Standard ›››

Cooolbox Office Advanced ›››

Cooolbox Office Premium ›››

cooolOffice Standard ›››

cooolOffice Advanced ›››

cooolOffice Premium ›››

cooolBox ›››

* Услуги с гореизброените тарифни планове вече не се предлагат.