Общи условия

Общи условия на договора с крайните ползватели на "Кулбокс" АД - физически лица Преглед ›››
Общи условия на договора с крайните ползватели на "Кулбокс" АД - търговци и юридически лица Преглед ›››
Общи условия за ползване на клиентски портал My Cooolbox Преглед ›››
Общи условия при сключване на договори за предоставяне на достъп до и/или съвместно ползване на физическата инфраструктура на “Кулбокс” АД, включително и до нейни елементи и съоръжения за разполагане Преглед ›››
Общи условия за предоставяне на услуга coool.tv Преглед ›››

Архив

Общи условия на договора с крайните потребители на "Кулбокс" АД - физически лица в сила до 20.04.2022 г. Преглед ›››
Общи условия на договора с крайните потребители на "Кулбокс" АД - юридически лица в сила до 20.04.2022 г. Преглед ›››
Правила и мерки за гарантиране на отворен достъп до интернет Преглед ›››