Във връзка с вирусната епидемия и с цел ограничаване на всякакви контакти, взехме решение да предприемем превантивни мерки за нашите клиенти и служители и временно да преустановим работа по всички нови инсталации, докато ситуацията се нормализира...

Прочети още ›››


Във връзка с Позиция на КРС, приета с Решение 170 от 18.04.2019 г., относно прилагане на Регламент (ЕС) 2015/2120, са предприети действия за изменения и допълнения на всички индивидуални договори, сключени с настоящи потребители на Кулбокс АД преди 14.11.2019 г., с предмет услуга достъп до интернет, както и на съответно приложимите Общите условия към същите договори /ОУ/, утвърдени с Решение на Съвет на директорите от 07.11.2019 г. Промените целят привеждане на индивидуалните договори в съответствие с разпоредбите на чл. 3 и чл. 4 от цитирания Регламент и се прилагат, за да допринесат за още по-голяма яснота и прозрачност при предоставяне на услугата достъп до интернет /УДИ/ на крайни потребители - физически и юридически лица...

Прочети още ›››


Във връзка с промяна на търговските условия от страна на Нова Броудкастинг Груп цената на пакет Diema Extra се увеличава на 7,99 лв с ДДС считано от 01.07.2019 г.

Прочети още ›››


Клиентският ни портал продължава да се развива и да предлага все повече функционалности.

Прочети още ›››


Считано от 15.05.2019 г. влиза в сила ново изменение на Регламент (ЕС) 2015/2120, касаещо изходящи международни повиквания от България към държави от Европейския съюз/Европейското икономическо пространство (ЕС/ЕИП)...

Прочети още ›››