Кулбокс АД e в процес на изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката по Процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП" Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Целта на проекта е...

Прочети още ›››


Уважаеми клиенти,

На 13.09.16г. влизат в сила нови Общи условия (ОУ), приложими към индивидуалните договори между Кулбокс АД и неговите потребители - физически и юридически лица, отменящи досега действащите.


Прочети още ›››


Тръжна документация за провеждане на процедура "Избор с публична покана" с предмет: "Доставка, инсталация и пускане в действие на синхронизиран мултикомпонентен коплект (СМИК) - 4 бр."

Прочети още ›››


Уважаеми клиенти,

Желаем да Ви информираме, че по случай Великден и свързаните с него почивни дни, нашите Coool центрове в гр. Пловдив и гр. Велико Търново няма да работят от 29.04.2016 г. до 02.05.2016 г. включително.


Прочети още ›››


Предстои да проведем поредица от технически профилактики през месец aприл. Причината е подмяна на оборудване в опорната ни оптична мрежа. Ще бъдат засегнати частично услуги на домашни и бизнес абонати в градовете Пловдив и София. В рамките на интервалите за ремонтна дейност се очакват няколко прекъсвания на услугите с обща продължителност до 2 часа.

Планираните дни и часови интервали за ремонтна дейност са...


 


Прочети още ›››