09/01/2018

Нови Общи условия за физическите лица към договорите с Кулбокс АД

Уважаеми клиенти,


На 09.01.2018 г. влизат в сила нови Общи условия (ОУ), приложими към индивидуалните договори между Кулбокс АД и неговите потребители - физически лица, отменящи досега действащите. За потребители, с вече сключени /заварени/ индивидуални договори, промените влизат в сила на 13.02.2018 г.


По важните промени са:

Свързани с момента на влизане в сила на Общите условия по отношение на потребителите - физически лица, уредени в интерес на последните и при съблюдаване на разпоредбите на Закона за защита на потребителите /виж клаузите на т.1.3 и т.19.2/.

Редакционни промени в клаузите свързани с отпадане на телевизионни канали и реда за уведомяване на потребителите.

Премахва се за бъдеще възможността за опцията "Временно спиране" на услугата/услугите


Пълните версии на ОУ се намират на www.cooolbox.bg - Раздел "Общи условия". Можете да се запознаете с тях оттук. Ако възникне несъгласие със съответните ОУ, имате възможност да прекратите сключения договор без санкции в срок до един месец от влизането им в сила.


От екипа на Cooolbox