11/08/2016

Нови Общи условия към договорите с Кулбокс

Уважаеми клиенти,

На 13.09.16г. влизат в сила нови Общи условия (ОУ), приложими към индивидуалните договори между Кулбокс АД и нашите потребители - физически и юридически лица, отменящи досега действащите.

По важните промени са:

- Разделяне на Общите условия според типа клиенти - за физически и юридически лица;

- Намален е максималният размер на неустойките, дължими от физическите лица при прекратяване на срочен договор;

- Въведен е режим на автоматично прекратяване на договора при неплащане;

- Променя се начинът на първоначално таксуване на новите абонати - отпада досега съществуващото разделение преди 15-ти с половин такса и след 15-ти без такса. Въвежда се пропорционално таксуване на броя на дните от месеца, като това важи и за полагаемите минути и кредитен лимит;

- Въвеждат се връзки и зависимости между новите Общи условия и Общите условия за my.cooolbox.bg;

- Дефиниране на специфични случаи на злоупотреба с мрежата;

- Незначителни редакционни, стилистични и систематични корекции.


Пълните версии на ОУ се намират на cooolbox.bg - раздел "Общи условия". Можете да се запознаете с тях оттук. Ако възникне несъгласие със съответните ОУ, имате възможност да прекратите сключения договор без санкции в срок до един месец от влизането им в сила.


От екипа на Cooolbox