Продължете към съдържанието

  Покани приятел

  Всеки клиент на домашна услуга от портфолиото на Cooolbox може да покани свой приятел, познат, роднина, съсед или друг да се включи в мрежата на Cooolbox. И канещият, и поканеният, получават еднократна отстъпка от месечната абонаментна такса в размер на 15 лв. Всеки може да бъде поканен само от един настоящ клиент, но може да бъде канещ на неограничен брой нови клиенти.

  Кой може да участва

  Всеки клиент на домашна услуга от портфолиото на Cooolbox , който покани свой приятел, познат, роднина, съсед или друг да се включи в мрежата на Cooolbox, може да се възползва от програмата на Cooolbox за лоялни клиенти.

  Как да се възползва

  Всеки клиент на домашна услуга от портфолиото на Cooolbox получава при инсталация на услугата 3 броя бланки “Покани приятел”. При изчерпване, запитване за нови бланки може да се отправи към отдел Обслужване на клиенти на тел. 0800 45 845.

  Канещият попълва поканата с коректна информация (име и адрес, на който ползва Cooolbox услуга) и я предава на свой приятел, познат, роднина, съсед или друг.

  При подаване на заявка за включване в мрежата на Cooolbox (на тел. 0800 45 845, през формата за заявка на услуга в уебсайта или в някой от Coool центровете), поканеният задължително потвърждава, че ще използва покана от приятел. В момента на инсталация на услугата предава попълнената покана на техническо лице от Cooolbox.

  Какво получава

  Отстъпката е еднократна и е в размер на 15 лв. Тази отстъпка получава както канещият (настоящият клиент), така и поканеният (клиентът, сключил нов договор чрез покана).

  Условия

  Всеки клиент може да бъде поканен само от един настоящ, но може да бъде канещ на неограничен брой нови клиенти.

  Отстъпката се начислява във фактурите на канещия и поканения, издадени в месеца, последващ този, през който поканеният е сключил нов договор за ползване на услуга от портфолиото на Cooolbox.

  Сумата по отстъпки на канещия не може да надвишава размера на една месечна абонаментна такса. Ако в един месец се застъпят повече от една покана или ако в даден месец отстъпка не може да бъде начислена, отстъпката/-ите се начислява/-т последователно през следващите месеци до изчерпването им.

  Отстъпката за канещия и поканения се начислява само и единствено при изпълнени и двете условия – предварително потвърждение за ползване на покана в момента на заявка за включване и предадена коректно попълнена покана на техническо лице от Cooolbox по време на инсталация на услугата.