cooolMax се предоставя с потребителски рутер Icotera i6850

С превръщането на Wi-Fi в предпочитаната комуникационна технология в дома, нуждата от бързи и стабилни безжични връзки е все по-важна...

Прочети още ›››