Упътвания

Безжичен рутер

Упътване за конфигуриране на безжичен рутер “Icotera”, модел i6850Преглед ›››

Упътване за ползване на TV интерфейсПреглед ›››

Упътване за работа с функциите за времеви контролПреглед ›››

Упътване за програмиране на дистанционно управление Тип 1Преглед ›››

Упътване за програмиране на дистанционно управление Тип 2Преглед ›››

Упътване за използване на допълнителни функции към телефонната услугаПреглед ›››

Начини на плащане

Онлайн през клиентския портал My Cooolbox


В брой в удобен за вас обект на Easy Pay с клиентски номер


Онлайн през ePay.bg с клиентски номер

 


Онлайн през iCARD.bg или iCARD.com с клиентски номер

 

 

 

 

 

Банка: Прокредитбанк

BIC: PRCBBGSF

IBAN: BG10PRCB92301028908217

 

 

 

 

 

Онлайн чрез Trans.card с клиентски номер

Електронна фактура

“Кулбокс” АД издава фактури с електронен подпис. Съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, те имат същата сила и действие като хартиен оригинал.

Електронно подписаните фактури се изпращат във вид на PDF файл. Най-често използваната програма за четете на PDF файлове е Adobe Reader, която можете да свалите безплатно от www.adobe.com. Други програми за работа с PDF файлове ще намерите на www.pdfreaders.org

Електронният подпис можете да проверите чрез вашата програма за четене на PDF файлове, ако тя поддържа такава възможност. Ако ползвате Adobe Rеader, можете да проверите подписа по два начина:

- като го настроите за работа с Online Certificate Status Protocol (OCSP) и импортирате сертификатите на B-Trust; повече информация ще намерте на www.b-trust.org

- като следвате указанията в този файл

Освен от електронното писмо, вашата фактура можете да свалите от клиентския портал на адрес my.cooolbox.bg. Ако все още нямате име и парола за него, свържете се с вашия търговски консултант или ни се обадете на тел. 0800 45 845.

Месечната фактура излиза на 2-ро число всеки месец. Срокът за плащане е до 12-то число на същия месец, в който е издадена. PDF файлът с фактурата се изпраща по електронна поща. Електронното писмо има силата на връчен хартиен оригинал, затова го запазете за вашия архив. За издадените електронни фактури хартиен екземпляр не се изпраща. Хартиен екземпляр можете да получите безплатно във всеки център за обслужване на клиенти. Ако желаете хартиен екземпляр да бъде доставен на ваш адрес, това ще се таксува допълнително по 6 лв. с ДДС за всяка доставка, а сумата ще бъде начислена в съответната фактура.