Продължете към съдържанието

  Общи условия

  Общи условия на договора с крайните ползватели на „Кулбокс“ АД – физически лицаПреглед ›››
  Общи условия на договора с крайните ползватели на „Кулбокс“ АД – търговци и юридически лицаПреглед ›››
  Общи условия за ползване на клиентски портал My Cooolbox
  Преглед ›››
  Общи условия при сключване на договори за предоставяне на достъп до и/или съвместно ползване на физическата инфраструктура на “Кулбокс” АД, включително и до нейни елементи и съоръжения за разполаганеПреглед ›››
  Общи условия за предоставяне на услуга coool.tvПреглед ›››
  Общи условия на договора с крайните потребители на „Кулбокс“ АД – физически лица в сила до 20.04.2022 г.Преглед ›››
  Общи условия на договора с крайните потребители на „Кулбокс“ АД – юридически лица в сила до 20.04.2022 г.Преглед ›››
  Правила и мерки за гарантиране на отворен достъп до интернетПреглед ›››