Skip to content

Заявяване на допълнителен ТВ пакет през My Cooolbox

    Уважаеми клиенти,

    Вече са налични нови функции в портала My Cooolbox. Те позволяват активиране и спиране на допълнителни ТВ пакети в удобен за вас момент. Вече не е нужно да се съобразявате с работно време или ден от седмицата – онлайн всичко е възможно!

    От 09.05.2017 г. (вторник) няма да е възможно активирането и спирането на допълнителни ТВ пакети от coool центровете ни. Това ще се случва единствено през My Cooolbox.

    За да се възползвате от нововъведените функции е необходимо да имате регистрация в портала.