Skip to content

Заблудата 0700 и защо не се използват масово 0800 номера в България

Преди близо 10 години в Кулбокс решихме да активираме национален номер 0700, вярвайки че сме избрали най-удобния и достъпен начин за връзка с нас. Унесени от забързаното ежедневие, не сме забелязали, че в последните години ситуацията значително се е променила и 0700 се е превърнал от най-достъпния, в най-скъпия канал за контакт.

Телеком пазарът тогава беше много по-различен. Мобилните телефони не бяха толкова разпространени и обаждането към и от тях беше в пъти по-скъпо от разговорите между фиксираните. В същото време при фиксираната телефония съществуваше разделение на градски и междуградски разговори, като таксуването на междуградските беше значително по-скъпо от градските. При 0800, за разлика от стандартните фиксирани номера, таксата за разговора се поема от повиканата, а не от викащата страна. Цената на минута разговор, която операторите таксуваха фирмите решили да използват 0800 беше главозамайваща. Подобна цена си заплащаха и операторите помежду си, когато има повикване от мрежата на единия към 0800 в мрежата на другия. При 0700 операторът таксуваше викащия на цената на един градски разговор, а фирмата, използваща 0700 номера, поемаше разликата до междуградски. От мобилни едно обаждане към 0700 се таксуваше като обаждане към фиксирана мрежа по тарифата на съответния оператор. Всичко това основно се дължеше на високите такси, които телекомите си заплащаха за взаимно свързване и фактическия монопол във фиксираната телефония.

Тогава изборът ни се свеждаше до следните три възможности:

  • Да имаме отделен локален телефонен номер за всяко населено място, в което оперираме плюс отделен мобилен номер за всеки мобилен оператор – крайно неудобно и непрактично;
  • Национален номер 0800 – изключително скъпо за нас;
  • Национален номер 0700 – на цената на градски разговор, удобен и универсален.

Пазарът на телекомуникационни услуги днес изглежда съвсем различно. Мобилната телефония е масово разпространена. Тарифните планове на мобилните оператори в повечето случаи включват значително количество минути за разговори към всички мрежи в България. Фиксираната телефония е със затихващи функции, като над 90% от обажданията към нашият 0700 номер са от мобилни телефони. Предполагаме, че статистиката е подобна навсякъде. Всичко това се дължи основно на намалените с повече от 10 пъти цени за взаимно свързване между операторите и отпадането на деленето на градски и междуградски разговори при фиксираната телефония, наложени от КРС под натиск от ЕК.

За съжаление ценообразуването и таксацията на разговорите към специални номера от типа 0700, 0800 и подобни е въпрос на свободни пазарни договорки между телекомите и е оставено извън регулаторните норми на КРС. Предполагаме това е основната причина тези цени да не са претърпели никаква промяна през цялото това време.

Ето и до какви аномалии води това: 

  • 0800 – обажданията към тези номера продължават да се таксуват на същите цени като преди 10 години, което е крайно демотивиращо и обяснява защо много малко компании в България използват 0800 номер.
  • 0700 – всички оператори са извадили този тип номера от всякакви пакети и ги таксуват отделно на цени от порядъка на 0.30 лв. на минута. Описанието “на цената на един градски разговор” вече е изключително некоректно, като използването на такъв номер облагодетелства единствено оператора, чиито клиенти набират номер 0700 и реално се обезсмисля, както за потребителите, така и за компаниите, които го използват.

След осъзнаване на тази промяна направихме опит за корекция на цените ни за взаимно свързване, касаещи номера от типа 0700 и 0800, с водещите телеком оператори, но се сблъскахме с неразбиране. Не виждаме разлика в разходите за терминация на стандартен телефонен номер и такъв от типа 0700 и 0800, а разликата в цената е над 100 пъти (0.15-0.20 лв. терминиране на 0800 срещу 0,0015 лв. регулирани цени). Ще продължаваме да се борим за намаляне на тези цени и изравняването им с регулираните стандартни цени.

С оглед на всичко изложено по-горе, Кулбокс промени националния си номер на 0800 45845. Всички такси за обаждане към новия ни номер, от който и да е български фиксиран или мобилен оператор, ще са за наша сметка. Благодарим на нашите потребители за това, че насочиха вниманието ни към тази промяна и ни извадиха от заблуждението, че им предлагаме възможно най-доброто решение.