Skip to content

Увеличение на месечните такси на неактуални абонаментни планове за пакетни услуги

  Уважаеми потребители,

  Дълго отлагахме и се опитвахме да задържим процеса по увеличение на цените, но нарастващата инфлация и най-вече нарастването на разходите за електроенергия, оборудване и услуги, доведе до момент, в който се налага да предприемем тези стъпки.

  Така считано от 01.06.2022 г. с 3,00 (три) лева ще се увеличат месечните такси само на следните стари абонаментни планове:

  cooolbox
  cooolHome
  cooolMax

  Промяната влиза в сила от 01.06.2022 г. и ще се отрази в таксата за месец юни, която ще бъде налична във фактурата издадена на 02.05.2022 г. Настоящите потребители на посочените пакетни услуги, съгласно приложимите Общи условия, имат право да прекратят абонамента си в 30-дневен срок от датата на влизане в сила на изменението.

  Разчитаме на разбирането от Ваша страна и благодарим за подкрепата!

  Tags: