Skip to content

Увеличение на месечните такси на cooolNet и cooolOffice

Уважаеми потребители,

Дълго време успявахме да отложим увеличението на цените на актуалните ни услуги cooolNet и cooolOffice, но през последните години възникнаха обстоятелства, които налагат промяна в ценообразуването. Нарастващата инфлация и повишаването на разходите за поддръжка и обслужване на инфраструктурата доведоха до момент, в който е неизбежно да предприемем тази стъпка. За да продължаваме да поддържаме високо качество и надеждност, считано от 01.06.2023 г. месечните абонаментни такси се променят както следва:

cooolNet – 27,90 лв./месец с ДДС.
cooolOffice – 79,00 лв./месец без ДДС.

За всички настоящи абонати на услугите, промяната ще влезе в сила от 01.07.2023 г. и ще се отрази във фактурата, която ще бъде издадена на 02.06.2023 г.

Разчитаме на разбирането от Ваша страна и благодарим за подкрепата!