Skip to content

Временно ограничаване на канали Russia Today и Russia Docu

  Уважаеми потребители,

  Във връзка с Решение № РД-05-15/01.03.2022 г. на Съвета за електронни медии, на извънредно заседание, проведено на 1 март 2022 година, Комисията за регулиране на съобщенията взе решение предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, временно да ограничат разпространението на територията на Република България на аудио-визуални медийни услуги (телевизионни програми) Russia Today и производните, както и на Спутник и производните.
  В изпълнение на горните разпоредби, считано от днес 02.03.2022 г., временно спираме излъчването на каналите Russia Today и Russia Docu в нашата мрежа.

  Със съобщенията от съответните регулаторни органи може да се запознаете тук:
  СЕМ: https://www.cem.bg/displaynewsbg/795
  КРС: https://crc.bg/bg/novini/1469/komisiqta-za-regulirane-na-syobshteniqta-predpriema-merki-za-vremenno-ogranichavane-na-prenosa-i-razprostranenieto-na-televizionni-programi

  Tags: