Skip to content

Промяна в цената на пакет MaxSport Plus

    Поради промени в търговските условия “А1 България” ЕАД налага повишаване цената на допълнителния ТВ пакет MAX Sport Plus от 12,98 лв. на 13,99 лв. с ДДС.

    За настоящите абонати на допълнителен пакет MAX Sport Plus промяната влиза в сила от 01.07.2024 г. и ще бъде налична във фактурата издадена на 02.06.2024 г.

    За нови абонати на допълнителен ТВ пакет MAX Sport Plus месечната такса от 13,99 лв. влиза в сила от 01.06.2024 г.