Skip to content

Промяна в цената на пакет MAX Sport Plus

    Поради промени в търговските условия “А1 България” ЕАД налага повишаване цената на допълнителен ТВ пакет MAX Sport Plus от 11,35 лв. на 12,98 лв. с ДДС. 

    За настоящите абонати на допълнителен пакет MAX Sport Plus промяната влиза в сила от 01.08.2023 г. и ще бъде налична във фактурата издадена на 02.07.2023 г. 

    За нови абонати на допълнителен ТВ пакет MAX Sport Plus месечната такса от 12,98 лв. влиза в сила от 01.07.2023 г.