Skip to content

Промяна в цената на пакет DiemaXtra

    Поради промени в търговските условия “Нова Броудкастинг Груп” ЕООД увеличава цената на допълнителния ТВ пакет DiemaXtra от 13,99 лв. на 14,99 лв. с ДДС.

    За настоящите абонати на DiemaXtra промяната влиза в сила от 01.07.2024 г. и ще бъде налична във фактурата издадена на 02.06.2024 г.

    За нови абонати на допълнителен ТВ пакет DiemaXtra месечната такса от 14,99 лв. влиза в сила от 01.06.2024 г.