Skip to content

Промяна в цената на пакет DiemaXtra 

    Поради промени в търговските условия Нова Броудкастинг Груп налага повишаване цената на допълнителен ТВ пакет DiemaXtra от 12,99 лв. на 13,99 лв. с ДДС.

    За настоящите абонати на DiemaXtra промяната влиза в сила от 01.08.2023 г. и ще бъде налична във фактурата издадена на 02.07.2023 г.

    За нови абонати на допълнителен ТВ пакет DiemaXtra месечната такса от 13,99 лв. влиза в сила от 01.07.2023 г.