Skip to content

Промяна в цената на пакет DiemaXtra

    Поради промени в търговските условия, Нова Броудкастинг Груп налага повишаване цената на допълнителен ТВ пакет DiemaXtra от 11,99 лв. на 12,99 лв. с ДДС.

    За настоящите абонати на DiemaXtra промяната влиза в сила от 01.08.2022 г. и ще се отрази в таксата за месец август, която ще бъде налична във фактурата издадена на 02.07.2022 г.

    За нови абонати на допълнителен ТВ пакет DiemaXtra месечната такса от 12,99 лв. влиза в сила от 01.07.2022 г.

    Настоящите потребители на пакет DiemaXtra pack имат право да прекратят абонамента си за него в 30-дневен срок от датата на влиза в сила на изменението.