Skip to content

Промяна в цената на пакет Diema Extra

    Поради промени в търговските условия, Нова Броудкастинг Груп налага повишаване цената на допълнителен ТВ пакет Diema Extra от 7,99 лв. на 8,99 лв. с ДДС.

    За настоящите абонати на Diema Extra промяната влиза в сила от 01.08.2020 г. и ще се отрази в таксата за месец август, която ще бъде налична във фактурата издадена на 02.07.2020 г.

    За нови абонати на допълнителен ТВ пакет Diema Extra месечната такса от 8,99 лв. влиза в сила от 01.07.2020 г.