Skip to content

Приключване на договор за безвъзмездна финансова помощ

    „Кулбокс“ АД приключи успешно изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по Процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”.

    Целта на проекта беше повишаване конкурентоспособността на “Кулбокс” АД чрез внедряване на нова технология за разширяване на капацитета, оптимизация на процесите и подобряване на услугите. Обща стойност на изразходваните средства за реализирането му са в размер на 1 678 000.00 лв., от които 848 933.76 лв. европейско, 149 811.84 лв. национално и 679 254.40 собствено съфинансиране, а предназначението на финансовата помощ е набавянето на специализирано високотехнологично оборудване. С отпуснатото финансиране и собствените средства са закупени 4 мултикомпонентни комплекта, които представляват цялостно решение, служещо за обезпечаване предоставянето на пълноценен гигабитов интернет на определен сегмент от клиентите на компанията, а именно домашните потребители.

    С помощта на полученото финансиране компанията стартира изцяло иновативна за телеком пазара услуга – свръх-високоскоростен интернет, благодарение на която крайните потребители разполагат със скорости на сваляне в България и чужбина до 1 Gbps (1000 Mbps), а скоростите за качване са до 1000 Mbps за България и до 100 Mbps за чужбина.

    С внедрената нова услуга, компанията успешно се адаптира към динамично променящите се клиентски изисквания и тенденции в световен мащаб и успява да удовлетвори нарастващото търсене на услуги с подобни параметри, както и да повиши значително удовлетвореността на клиентите.