Skip to content

Нови Общи условия към договорите с Кулбокс

  Уважаеми клиенти,

  На 13.09.16г. влизат в сила нови Общи условия (ОУ), приложими към индивидуалните договори между Кулбокс АД и нашите потребители – физически и юридически лица, отменящи досега действащите.

  По важните промени са:

  – Разделяне на Общите условия според типа клиенти – за физически и юридически лица;

  – Намален е максималният размер на неустойките, дължими от физическите лица при прекратяване на срочен договор;

  – Въведен е режим на автоматично прекратяване на договора при неплащане;

  – Променя се начинът на първоначално таксуване на новите абонати – отпада досега съществуващото разделение преди 15-ти с половин такса и след 15-ти без такса. Въвежда се пропорционално таксуване на броя на дните от месеца, като това важи и за полагаемите минути и кредитен лимит;

  – Въвеждат се връзки и зависимости между новите Общи условия и Общите условия за my.cooolbox.bg;

  – Дефиниране на специфични случаи на злоупотреба с мрежата;

  – Незначителни редакционни, стилистични и систематични корекции.


  Пълните версии на ОУ се намират на cooolbox.bg – раздел “Общи условия”. Можете да се запознаете с тях оттук. Ако възникне несъгласие със съответните ОУ, имате възможност да прекратите сключения договор без санкции в срок до един месец от влизането им в сила.


  От екипа на Cooolbox