Skip to content

Нови Общи условия приложими към индивидуалните договори с Кулбокс АД

    Считано от 01.06.2022 г. влизат в сила промени в Общите Условия (ОУ), приложими към сключения с Вас договор, свързани с привеждането им към разпоредбите на ЗЕС и подзаконовите актове по неговото прилагане.

    Промените в ОУ представляват предимно редакционни и терминологични изменения, във връзка с изменения на ЗЕС и подзаконовите нормативни актове.

    Измененията в индивидуалните договори и приложимите към тях ОУ влизат в сила за потенциални нови абонати от дата 20.04.2022 г., а за потребители, с вече сключени /заварени/ индивидуални договори, настоящите промени влизат в сила на дата 01.06.2022 г.

    Актуалните версии на приложимите Общите условия с промените може да прочетете тук.

    Tags: