Skip to content

Аварийна профилактика в Пловдив на 22-ри декември

  Днес, 21.12.2016 г., имаше отпадане на наш основен технически център в град Пловдив, причинено от проблем в системата му за непрекъсваемо електрозахранване.

  Захранването е възстановено своевременно, но системата работи в авариен режим, което налага провеждането на спешна аварийна профилактика за подмяна на ключови компоненти от нея.

  Същата беше подготвена и предвидена да бъде направена с предварително уведомление, но предвид обстоятелствата, я насрочваме за тази нощ в интервала от 02:00 до 04:00 часа. Прекъсването се очаква да е с максимална продължителност до един астрономически час. То ще засегне услугите на всички домашни и бизнес абонати в град Пловдив.

  Съветваме клиентите да рестартират предоставеното от нас оборудване, ако след указания времеви интервал нямат достъп до услугата. Нашите дежурни специалисти ще бъдат на разположение за съдействие при необходимост.

  Извиняваме се за причиненото неудобство!
  Екипът на Cooolbox