Skip to content

Авария на 19.12.2017 г.

    Уважаеми Клиенти,

    През изминалата нощ беше регистрирана авария, причинена от грешка в системата ни за управление на мрежата, която засегна голяма част от абонатите ни на домашни пакетни услуги. Тя вече е отстранена, но много от устройствата не са успели да получат конфигурация. В случай че услугата Ви все още не e възстановена, задължително е рестартиране на устройствата, предоставени от нас, със следната последователност – първо бялото устройство с надпис Cooolbox, след една минута цифровият приемник, за да се възстанови функционирането на услугата в нормалните и параметри.

    При възникване на сериозни аварии, засягащи масово предлаганите от нас услуги, обажданията, които постъпват към техническата ни поддръжка, може да се увеличат стократно. Разбираме неудобството, което се създава за всеки, чието обаждане не успяваме да обработим. Обмисляме варианти за своевременно информиране на всички засегнати, които се опитват да се свържат с нас в такъв момент. Вярваме, че ще имаме решение в кратки срокове.

    Благодарим Ви за проявеното разбиране.