Skip to content

Считано от 01.09.2020 г. канал 7/8 TV става платен

Във връзка с официалното заявление от екипа на 7/8 TV, че считано от 01.09.2020 г. каналът става платен, направихме необходимите промени и отделихме телевизията като самостоятелен платен ТВ пакет.
От 01.09.2020 г. новият пакет ще е наличен в My Cooolbox и всеки желаещ, ще може да се абонира през платформата срещу месечна абонаментна такса от 0,78 лв. с ДДС.